Optimal biofilmkontroll er viktig

Biofilms

Biofilm er komplekse, strukturerte samfunn av bakterier som lever i hele munnen. Etterlatt ukontrollert kan biofilm forårsake skader på alle munnens overflater:

Dual-Sink + Arginin gir en overlegen biofilmkontroll i 12 timer1-3,¶

Ny Colgate Total Advanced med
Zink-Amino teknologi

Den nye Sink-Amino teknologien består av Dual-Sink + Arginin og et mildt AminoMicellar skummemiddelsystem uten SLS. Den forsterker munnens naturlige forsvar for enda bedre* beskyttelse. Colgate Total® Advanced tannkrem gir avansert beskyttelse for utfordringer med munnhygiene, før de oppstår..1,2

Comprehensive benefits for whole mouth health
Comprehensive benefits for whole mouth health

Tannleger og tannpleiere anbefaler produkter med alternativt skummemiddel til pasienter med særlige behov^, f.eks.:

  • Residiverende apther
  •  Lichen planus
  •  Oral candidiasis
  •  Hyposalivasjon

Ny Colgate Total Advanced er mild mot munnens beskyttende barriere4 og gir effektiv bakteriekontroll6

Comprehensive benefits for whole mouth health
Comprehensive benefits for whole mouth health

*** Som målt ved in vitro laboratorietest ved bruk av EpiOralTM 3D model oralt vev eksponert i 2 minutter for produktene og 1% Triton X-100 (et referanse skummemiddel) som positiv kontroll. Det er vist, at vev behandlet med Colgate Total® Advanced opprettholdt den største levedyktighet (100%) etterfulgt av Zendium Classic (91%), begge er betydelig mer levedyktige enn vev behandlet med Triton X-100 (p<0.0001).4

****Som målt in vitro på behandlet oral biofilm. Resultatene er basert på et gjennomsnitt av 3 biofilm per behandling. Grafen viser sammenligningen av antibakteriell effekt for Colgate Total® Advanced med Dual-Sink + Arginin med to kommersielt tilgjengelige SLS-fri tannpastaer. Colgate Total® Advanced ga signifikant reduksjon i biofilms levedyktighet relativ til Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic. Ingen signifikant forskjell ble målt mellom Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic.6

*Sammenlignet med en ikke-antibakteriell fluortannkrem, ved kontinuerlig bruk. # Basert på laboratorietest ^Data on file Dental Advisory Network insights UK 2021, og Mindlab insights DK 2021
Referanser:
1. Seriwatanachai & Mateo, September 2021, Data on file 2. Hu D and Matheo, October 2021, Data on file 3. Lee and Sekhon, June 2021, Data on File 4. Carr V, September 2021, Data on File. 5. TEER: Yang Y, July 2021, Data on file 6. Daep C, November 2021, Data on FIle

Les mer om bakgrunnen for vårt fokus på hele

munnens helse i hverdagen

 

Helse i hele munnen

Den økende kunnskapen om munnens biologi, kravene til moderne pasienter og fremskrittene innen teknologisk tannpleie gjør at vi nå tar til høyde for ’neste generasjons forebygging’ for å oppnå og opprettholde god munnhelse. Hos Colgate® mener vi at dette best gjøres gjennom en overordnet tilnærming, hvor hele munnens helse er i fokus. Det gjør vi ved å fremme viktigheten av forebyggende tiltak innen munnhelse, så bedre resultater oppnås for alle pasienter. Les White paper om hele munnens helse – neste generasjons forebyggelse innen munnhelse.

Anbefalinger til munnhelseteamet

Periodontologi- og kariesprosjekt (Perio & Caries Project) fra EFP (European Federation of Periodontology) er ba-sert på resultatene fra en ekspertworkshop om «Grense-ne mellom dental karies og periodontale sykdommer», som EFP og ORCA (European Organization for Caries Research) har organisert i fellesskap. Konsensusrapportene, som er støttet av systematiske gjennomganger, skaper et solid vitenskapelig ramme-verk for hvordan vi skal forstå og tilnærme oss samtidig behandling av karies og periodontale sykdommer og gir også anbefalinger for daglig forebygging.

Colgate Total

Gi dine pasienter mulighet til å oppnå en bedre biofilmkontroll1,2,* med Colgate Total® Advanced

*Sammenlignet med en ikke-antibakteriell fluortannkrem, ved kontinuerlig bruk.
Referanser: 1. Seriwatanachai & Mateo, September 2021, Data on file 2. Hu D and Matheo, October 2021, Data on file.

.