Colgate Total Advanced Gum Care Sensitive

Pasienter opplever utfordringer med munnhelsen til tross for daglig bruk av vanlig fluortannkrem.

 

Disse utfordringene kan ofte knyttes til en ukontrollert biofilm.¥

Antall pasienter som har opplevd en gitt utfordring med munnhelsen i løpet av livet:

Colgate total pasienter opplever utfordringerEn vanlig fluortannkrem gir begrenset kontroll

 

Vanlig fluortannkrem◊ gir kun begrenset kontroll, slik at biofilmen kan øke i tetthet og vokse ukontrollert mellom hver tannbørstning. 

Etter tannbørstning med en vanlig fluortannkrem gjenopprettes en bakteriell biofilm over tid.

 

Colgate total en vanlig fluortannkrem

Fluorescerende mikroskopibilder av in vitro-studie. Bakteriell biofilm behandlet i 2 minutter med en ikke-antibakteriell fluortannkrem-suspensjon etterfulgt av en 12 timers gjenvekstperiode.1Colgate Total® Advanced forsterker munnens naturlige forsvar for enda bedre beskyttelse

Sink-Amino teknologi består av Dual-Sink og Arginin i tillegg til et mildt Amino Micellar skummemiddel uten SLS. Den forsterker munnens naturlige forsvar for enda bedre* beskyttelse.

Inneholder 1450 ppm fluorid.

Colgate total advanced forsterker

Opp til 53% færre bakterier i hele munnen2,∆

Dual Sink + Arginin gir klinisk dokumentert færre bakterier i hele munnen på bakgrunn av følgende virkningsmekanisme:

 

Colgate Total, penetrasjon, distrupsjon, reduksjon

Fluorescerende mikroskopibilder av in vitro-studie. Bakteriell biofilm behandlet i 2 minutter med en ikke-antibakteriell fluortannkrem-suspensjon etterfulgt av en 12 timers gjenvekstperiode.1

Beskytter
mod bakteriell
gjenvekst i opp tilColgate total 24 timer etterColgate Total® Advanced gir avansert beskyttelse mot vanlige munnhelseproblemer4,5,∞,≈

 

Klinisk dokumentert effekt sammenlignet med en ikke-antibakteriell fluortannkrem på følgende områder:

 

Colgate total Dannelse av tannstein
Colgate total Plakk
Colgate Total Blodningsindeks
Colgate Total Gingivitt
Klinisk dokumentert å redusere dårlig ånde med -30,8% sammenlignet med en vanlig fluortannkrem7, ∫, **

 

 

Colgate Total® Advanced er skånsom mot det orale vev8 og gir en sterk bakteriekontroll9

 

 

 

Colgate total advanced viser minimal pavirkning
Colgate total advanced mot bakterier

*** Som målt ved in vitro laboratorietest ved bruk av EpiOralTM 3D model oralt vev eksponert i 2 minutter for produktene og 1% Triton X-100 (et referanse skummemiddel) som positiv kontroll. Det er vist, at vev behandlet med Colgate Total® Advanced opprettholdt den største levedyktighet (100%) etterfulgt av Zendium Classic (91%), begge er betydelig mer levedyktige enn vev behandlet med Triton X-100

****Som målt in vitro på behandlet oral biofilm. Resultatene er basert på et gjennomsnitt av 3 biofilm per behandling. Grafen viser sammenligningen av antibakteriell effekt for Colgate Total® Advanced med Dual-Sink + Arginin med to kommersielt tilgjengelige SLS-fri tannpastaer. Colgate Total® Advanced ga signifikant reduksjon i biofilms levedyktighet relativ til Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic. Ingen signifikant forskjell ble målt mellom Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic.8

 

 

Anbefal Colgate Total® Advanced for avansert beskyttelse mot munnhelseproblemer hver dag4,5,∞,≈

 

 

80% anbefal colgate
Pasientene leter etter
3 av 4 pasienter mener

 

 

 

Referencer:

1. Seriwatanachai & Mateo, September 2016, internal report.

2. Daep C, et al. August 2019, data on file.

3. Manus L, et al. J Clin Dent 2018;29

4. Hu D and Matheo, October 2021, Data on file 

5. Seriwatanachai & Mateo, September 2021, Data on file (Spec Iss A):A10-19

6. Data on file 2021, CRO-2020-10-PGN-CHN-NL Colgate-Palmolive 

7. Hu D, et al. J Clin Dent. 2018;29(Spec Iss A):A25-3

8. Daep C, November 2021, Data on FIle 

9. TEER: Yang Y, July 2021, Data on fi le 

10. Carr V, September 2021, Data on File.

11. Data on file, pasienterfaringsprogram 2023, 68 pasienter.

 

Ω 40% mindre dannelse av tannstein sammenlignet med en alm. Fluoridtannpasta

§ Les mer på https://www.colgate.no/power-of-optimism/faq 

¥ Colgate forbrukerundersøkelse, Base total n=509, Experienced n=467 

◊Definert som ikke antibakteriell tannpasta. 

∞ Statistisk signifikant reduksjon vs ikke antibakteriell fluoridtannpasta etter 6 måneder. 

≈ Statistisk signifikant reduksjon vs ikke antibakteriell fluoridtannpasta. Resultater etter 12 uker, p<0.001. 

*Sammenlignet med en ikke antibakteriell fluoridtannpasta, ved kontinuerlig bruk. 

∆ Statistisk signifikant større reduksjon av kultiverbare bakterier på tenner, tunge, kinn og tannkjøtt med Colgate Total Advanced versus en ikke antibakteriell fluoridtannpasta etter 4 uker, målt 12 timer etter tannbørstning. 

† Massespektrometribilder av 10-dagers saliva biofilm behandlet én gang med tannpastasuspensjon og gjengrodd natten over under konstant kunstig spyttstrøm (10 ml/time). 

‡ In vitro forsøk. Konfokale bilder av etablert 40-timers saliva biofilm dyrket in vitro under flow og deretter behandlet én gang i 2 minutter med vannkontrol (øverst) eller Dual-Zink + arginin teknologi (nederst). 

μ In vitro forsøk. Bakterielle biofilm avbildet etter en behandling med enten ikke antibakteriell fluoridtannpasta eller Dual Zink + Arginin tannpastasuspensjon etterfulgt av en 12-timers

gjenvekst periode. 

& Ved tannbørstning 2x daglig og 4 ukers kontinuerlig bruk. 

¶ Bakteriell plakk vs fluoridtannpasta (1450ppm), kontinuerlig bruk etter 3 måneder 

∫ Pasienter børstet kontinuerlig i 3 uker. Resultater målt 12 timer etter tannbørstning. 

**Statistisk signifikant reduksjon vs ikke antibakteriell fluoridtannpasta. 

∑ Erfaringsprogram utført i UK, Juni 2019, av et representativt antall bestående av 347 tannfaglige personer og 483 pasienter