tannpleier og pasient i full PPE -utstyr som snakker

Gi alle pasienter muligheten til
å oppnå bedre biofilmkontroll**
med Colgate Total®

Colgate® Total®

Finn ut hvordan bedre kontroll
av biofilm kan oppnås i 3 steg**,1,2

 

Colgate TotalSF -cirkel innehåller flera färger som gul, rosa, blå, orange, grön och lila. Det finns ord inuti cirkeln

 

 • Reduserer plakk

   

  Colgate Total® hjalp pasientene med å oppnå større reduksjon av plakk sammenliknet med en vanlig, ikke-antibakteriell fluortannkrem*¹

   

  Plakkindeks

  Indikatorer
  Indekseringsplate

  *Statistisk signifikant reduksjon sammenliknet med ikke-antibakteriell fluortannkrem (p˂0,001).


  Referanse: 1. Delgado E et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A)

   

  Sammendrag av kliniske data >>

 • Hjelper med å forebygge tannkjøttproblemer

  Colgate Total® hjalp pasientene med å oppnå bedre reduksjon av tannkjøttproblemer sammenliknet med en vanlig, ikke-antibakteriell fluortannkrem*¹

  Gingival Index

  Indikatorer
  gingivalindeks

  * Statistisk signifikante reduksjoner sammenlignet med ikke-antibakteriell fluortannkrem (p <0,001). Delgado E et al., En klinisk studie av dobbel sink pluss arginin tannkrem for å redusere etablert plakk og gingivitt over en seks måneders periode. J Clin Dent 2018; 29 (Spec Iss Iss A)

 • Forebygger tannsten

  Colgate Total® hjalp pasientene med å oppnå større reduksjon av tannsten sammenliknet med en vanlig, ikke-antibakteriell fluortannkrem*¹

  Colgate Total® hjalp pasientene med å oppnå større reduksjon av tannkjøttproblemer sammenliknet med en vanlig, ikke-antibakteriell fluortannkrem*¹

  Tannstenindeks

  Indikatorer
  Tannstenindeks

  *Statistisk signifikant reduksjon sammenliknet med ikke-antibakteriell fluortannkrem (p˂0,001).
  Referanse: 1. Ikke-publisert materiale, Seriwatanachai D et al, Colgate Palmolive Technology Center, Piscataway, sep. 2016

  Sammendrag kliniske data >>

 • Mot ising i tennene

  Colgate Total® hjalp pasientene med å oppnå større reduksjon av ising sammenliknet med en vanlig, ikke-antibakteriell fluortannkrem*¹

  Reduksjon av ising som reaksjon på stimuli, i prosent sammenliknet med en vanlig fluortannkrem

  Anti-sensitivitet


  *Statistisk signifikant reduksjon sammenliknet med ikke-antibakteriell fluortannkrem (p˂0,001).

  Referanse: 1. Delgado E et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A)

  *Etter 8 uker. Referanse: 1. ‘Seriwatanachai & Mateo, januar 2016, ikke-publisert materiale'.

   

  Sammendrag kliniske data>>

 • Fjerner misfarginger

  Det er klinisk dokumentert at Colgate Total® reduserer misfarginger og intensiteten av disse*¹

  Reduksjon i prosent sammenlignet med en tannkrem som ikke gjør tennene hvitere*. 6 ukers studie av fjerning av misfarging:

  Fjerner flekker

  *Colgate Total® Whitening 1450 ppm fluortannkrem
  Referanse: 1. ‘Seriwatanachai & Mateo, februar 2017, ikke-publisert materiale.'

  Sammendrag kliniske data >>

 • Gir frisk pust

  Det er klinisk dokumentert at Colgate Total® gir deg frisk pust i 12 timer*¹

  Organoleptiske poeng
 • Bekjemper karies

  Colgate Total® inneholder natriumfluorid, som er klinisk dokumentert å forebygge hull ved å:

  • Hemme demineralisering og fremme remineralisering
  • Gjøre tennene mindre mottakelige for syrer som forårsaker hull i tennene
  • 1450 ppmF, som er på linje med DBOH sine retningslinjer1
  NaF

  * Statistisk signifikante reduksjoner sammenlignet med ikke-antibakteriell fluortannkrem (p <0,001). Delgado E et al., En klinisk studie av dobbel sink pluss arginin tannkrem for å redusere etablert plakk og gingivitt over en seks måneders periode. J Clin Dent 2018; 29 (Spec Iss Iss A)

  Reference: 1. Wong et al J Dent Res 90 (5): 573-579, 2011.

 • Beskytter emaljen

  Colgate Total® hjelper til med å reparere emaljen.

  Hjelper med å reparere svekket emalje

Helse i hele munnen

Den stadige utviklingen innenfor forståelse av munnens biologi, moderne pasienters krav, og fremskritt i munnhelseteknologi, driver behovet for å vurdere "neste generasjon innen forebygging" for å oppnå og beholde god munnhelse. Colgate® mener at dette behovet best møtes med en helhetlig tilnærming til munnhelse, en tilnærming som løfter frem viktigheten av oral forebygging og viktigheten av å oppnå bedret munnhelse for alle pasienter.

Les White Paper on Whole Mouth Health - The Next Generation of every day prevention in Oral Health.

Anbefalinger til munnhelseteamet

EFPs (The European Federation of Periodontology) ''Perio & Caries" prosjekt bygger på resultatene fra ekspertworkshop'en viet til “The boundaries between dental caries and periodontal disease” (grenselinjene mellom karies og periodontal sykdom), som ble organisert av EFP og ORCA (European Organisation for Caries Research) i fellesskap.

Konsensusrapportene som ble støttet av solide systematiske gjennomganger, skaffer til veie et omfattende vitenskapelig rammeverk for forståelse av og tilnærming til den samtidige håndteringen av karies og periodontale sykdommer, herunder spesifikke anbefalinger for daglig forebygging.

Gi alle pasienter muligheten til å oppnå overlegen biofilmkontroll for helhetlig munnhelse**1,2

Colgate Total

** Statistisk betydelig større reduksjon i dyrkbare bakterier på tenner, tunge, kinn og tannkjøtt med Colgate Total® sammenliknet med ikke-antibakteriell fluortannkrem etter 4 uker, 12 timer etter tannpuss.
1. Manus L, et al. J Clin Dent 2018;29(Spec Iss A)A10-19.
2. Daep C, et al. August 2019, ikke-publisert materiale.

.