Periodontal helse

Periodontal helse

 

 

Periodontal helse viser til periodontiums helse, det spesialiserte vevet som omgir og støtter tennene. Det omfatter tannkjøtt, bindevev og alveolært bein. I henhold til den nye EFP/AAP klassifiseringen, defineres periodontal helse som fravær av sykdom (inflammasjon) vurdert klinisk, og at den naturlige immunresponsen har et nivå av biologiske og inflammatoriske markører som er kompatibelt med en balansert status (homeostase). Periodontale sykdommer er tilstander som rammer periodontium på forskjellige måter, der de vanligste er "gingivitt" og "periodontitt".

 • Etiologi, årsaker og symptomer

  Den nye EFP/AAP klassifiseringen anerkjenner to store kategorier av tannkjøttsykdommer: biofilm-induserte tannkjøttsykdommer med ikke-dental plakk, og dentalplakk-indusert gingivitt. Biofilm-indusert tannkjøttsykdom med ikke-dental plakk omfatter en rekke tilstander som ikke er forårsaket av plakk og som vanligvis ikke løses etter fjerning av plakk. Slike lesjoner kan være tegn på en systemisk tilstand, eller kan lokaliseres til munnhulen. Dentalplakk-indusert gingivitt medfører en rekke kliniske tegn og symptomer, og løses fullstendig med adekvat kontroll av plakk, og både lokale predisponerende faktorer og systemiske, modifiserende faktorer kan påvirke gingivittens omfang, alvorlighetsgrad og fremskriden.

  Hvis gingivitt ikke behandles, og kompliseres av andre faktorer (genetiske, miljømessige, lokale), vil den bakteriedrevne inflammasjonen utvikle seg mot periodontitt. Periodontitt er kjennetegnet av en ødeleggende, irreversibel prosess som påvirker alle bestanddelene i periodontium, nemlig det alveolære beinet, sementen rundt tannen og det periodontale ligament.

  Det antas at rundt halvparten av alle voksne over 30 har en grad av periodontal sykdom, men den egentlige forekomsten kan være mye høyere. Følgende kan også øke risikoen for tannkjøttsykdom:

  • Røyking
  • Alderdom
  • Diabetes
  • Stress
  • Et svekket immunforsvar
  • Graviditet
  • Visse legemidler som forårsaker munntørrhet
  • Arvelige faktorer

  Lær mer om den nye EFP/AAP klassifiseringen av periodontale sykdommer her: https://www.efp.org/publications-education/new-classification/

  Etiologi, årsaker og symptomer
 • Innvirkning på pasientens livskvalitet

  Periodontale sykdommer har lokale og generelle konsekvenser for menneskers helse. Mange av de lokale symptomene, slik som blødninger, dårlig ånde, tilbaketrukket tannkjøtt, tannmobilitet, smerte og til slutt tap av tenner, kan ha stor innvirkning på pasientenes livskvalitet og forårsake ubehag og bekymring.

  Blødende tannkjøtt er vanlig på alle stadier, og pasienten vil sannsynligvis også oppleve sårhet og ising på grunn av tannkjøttbetennelse. Dette kan potensielt påvirke gleden ved å spise visse typer mat, og vanskeliggjøre egnet munnhygiene.

  Etter som periodontal sykdom skrider frem, trekker tannkjøttet seg tilbake og etterlater dentinet på tannroten eksponert. Som et resultat kan hypersensitivt dentin og rotkaries dessuten opptre samtidig med periodontitt, noe som ytterligere påvirker livskvalitet og fører til potensielt mer invasiv behandling.

  Periodontitt skaper lommer mellom tennene og tannkjøttet som det kan være vanskelig å rengjøre. Mat og bakterier blir lett sittende fast, noe som fører til opphopning av plakk og halitosis, eller dårlig ånde. Dette kan medføre betydelig forlegenhet og bekymring for pasienten.

  Fremskreden periodontal sykdom kan føre til tap av tenner, noe som kan være oppskakende og plagsomt for pasientene. Hvis det synes at en tann er borte, kan det påvirke pasientens selvtillit og selvbilde negativt.

  Fra et systemisk helseperspektiv, kan den vedvarende inflammasjonen i periodontalt vev øke risikoen for kardiovaskulær sykdom, kronisk nyresykdom og revmatoid artritt, og kan få uønskede konsekvenser for diabeteskontroll og svangerskapsutfall.

  Innvirkning på pasientens livskvalitet
 • Forebygging, håndtering og behandling

  Den beste måten å forebygge periodontal sykdom på, er å opprettholde riktig munnhygiene for å kontrollere oral biofilm effektivt. Hos svært predisponerte pasienter, kan likevel periodontal sykdom fortsette å utvikle seg til tross for god innsats med riktig munnhygiene. Riktig, rutinemessig munnhygiene utført daglig, bør ledsages av regelmessige tannlegetimer for å legge til rette for tidlig diagnostisering og adekvat oppfølging dersom sykdom oppstår.

  Behandling av gingivitt krever fjerning av akkumulert dentalt plakk og tannstein for hvert enkelt tilfelle. Dette er kjent som profesjonell, dental profylakse (eller supragingival rens, eller rengjøring av tannen) og utføres av tannhelsepersonell. Videre må pasientene forbedre daglig oralhygiene og få støtte til å håndtere risikofaktorer. Pasientene kan også bruke reseptfrie, antibakterielle tannkremer og munnskyll som inneholder en rekke aktive substanser som tinnfluoridioner, sinkioner eller klorheksidin for å supplere virkningen av mekanisk fjerning av plakk gjennom daglig tannpuss.

  Behandling av periodontitt består av flere faser. Under den initiale behandlingen fjernes bakterier fra de periodontale lommene ved bruk av rens og debridement av rotoverflatene (kjent som konvensjonell periodontal behandling eller ikke-kirurgisk periodontal behandling, dyprens). Målet under denne fasen er å fjerne plakk, tannstein og skadet vev i de periodontale lommene og på rotoverflatene.

  Ved mer fremskredne stadier av periodontal sykdom, kan kirurgisk tilgang til de dype periodontale lommene ved hjelp av periodontal kirurgi være påkrevet (kjent som kirurgisk periodontal behandling). Noen ganger kan periodontal kirurgi også innebære lokal bruk av prosedyrer for periodontal regenerasjon.

  Ved hjelp av disse behandlingene bør den periodontale sykdommen være under kontroll, og pasientene kan gå over til vedlikeholdsfasen (eller den støttende fasen). Denne fasen er avgjørende for å oppnå langsiktig kontroll med periodontitt, og den innebærer tilstrekkelig, daglig individuell munnhygiene med antimikrobielle munnhygieneprodukter, og regelmessig oppfølging hos tannhelsepersonell.

  Lær mer om de siste retningslinjene for forebygging og behandling av periodontal sykdom på EFPs (European Federation of Periodontology) nettside: https://www.efp.org/publications-education/

  Innvirkning på pasientens livskvalitet