Dentin hypersensitivitet

Dentin hypersensitivitet

Dentin hypersensitivitet er en kort, skarp smerte i tennene som inntreffer som en respons på et typisk ikke-helseskadelig stimulus. Dette omtales ofte som tannsensitivitet eller ising i tennene, og det oppstår plutselig ved at nervefibrene inne i tannen stimuleres når tannens dentin er eksponert for eksterne stimuli, slik som varme, kulde eller syreholdig mat.

 • Etiologi, årsaker og symptomer

  Dentin hypersensitivitet forårsakes av eksponering av dentinlaget i tannen. Vanligvis beskyttes det myke dentinet av tannkjøttet rundt røttene eller den harde tannemaljen på kronen. Dentin har tubuli, eller trange kanaler, som leder til tannmargen der nervefibrene er. Når ekstern stimuli kan nå frem til disse tubuliene, kan de stimulere nervefibrene og registreres som smerte.

  Den viktigste årsaken til eksponert dentin er tilbaketrekning av tannkjøttvevet. Når tannkjøttet trekker seg tilbake, eksponeres tannhalsen der dentinet kun beskyttes av et tynt lag med sement som lett kan fjernes.

  Tap av emalje kan også føre til dentin hypersensitivitet når hele emaljelaget som beskytter dentinet under fjernes gjennom erosjon, abrasjon eller attrisjon.

  Smerte ved dentin hypersensitivitet kan utløses av mange forskjellige eksterne stimuli. Vanlige utløsende faktorer er:

  •  Varme, kalde, sukkerholdige eller syreholdige mat- og drikkevarer.
  •  Kald luft.
  •  Berøring, f. eks. tannpussing eller skraping over den eksponerte dentinoverflaten.

   Dentin hypersensitivitet er vanlig, men underrapportert, så det er vanskelig å måle utbredelsen nøyaktig. Dog anslår studier at forekomsten kan være opp mot 60%. Selv om risikoen for eksponert dentin øker med alderen, når dentin hypersensitivitet en topp i 30 til 40-årsalderen ettersom tubuliene helt naturlig kan tettes igjen.

  Etiologi, årsaker og symptomer
 • Innvirkning på pasientens livskvalitet

  Dentin hypersensitivitet kan være veldig smertefullt for pasienten. Til tross for dette, er det vanlig at pasienter ikke forteller om sensitive tenner til tannhelsepersonell.

  I tidlige stadier, når smerten opptrer sporadisk og er kortvarig, er det mange som ganske enkelt aksepterer problemet og unngår utløsende faktorer som gir dem smerte.

  Likevel kan dentin hypersensitivitet utvikle seg til et punkt der smerten forekommer hyppig, er vedvarende og intens. Dette kan gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse aktiviteter som å spise, snakke og pusse tenner, noe som igjen forårsaker enda alvorligere problemer med munnhelsen.

  Mennesker som lider av betydelig dentin hypersensitivitet informerer også om at det påvirker deres livskvalitet ved at gleden ved å spise og drikke forsvinner, og at de blir engstelige og usikre om de må gjøre dette offentlig eller i sosiale sammenhenger.

 • Forebygging, håndtering og behandling

  Dentin hypersensitivitet kan behandles med tannkrem og munnskyll med spesiell formulering. Disse virker gjerne ved å okkludere dentintubuli for å forebygge overføring av stimuli, eller ved desensibilisering av tannens nerve.

  Pro-Argin teknologien i Colgates tannkremer virker ved fysisk okklusjon av dentintubuli. Den gir umiddelbar lindring av dentin hypersensitivitet ved å massere produktet med de aktive stoffene på det rammede området, med fingertuppen. Daglig bruk av tannkremen styrker beskyttelsen mot smerte ytterligere og gir langvarig lindring for de som lider av ising i tennene.

  Uansett skal den underliggende årsaken for det eksponerte dentinet (tilbaketrekning av tannkjøttet eller slitasje på emaljen) adresseres, slik at ingen flere dentinoverflater blir eksponert.

  Scanning av elektroniske mikroskopbilder

Produkter

Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief tannkrem

 

 

 

 

Les mer