Legemiddel - Nå tilgjengelig reseptfri med veiledning

 

 

 

 

 

 

Apotek kan nå anbefale Duraphat® 5 mg/g fluortannpasta til kundene sine uten behov resept

  • Munnhelse utgjør en viktig del av totalhelsen vår, og det å forebygge karies er viktig for å opprettholde god livskvalitet.

  • Apotek har nå muligheten til å identifisere kunder med økt risiko for karies, og spiller en viktig rolle ved at de anbefaler forebyggende behandling til disse kundene.
Duraphat

 

En rekke pasientfaktorer og kliniske faktorer kan føre til økt kariesrisiko.

Disse faktorene kan ha opphav i munnhelsen, den generelle helsetilstanden eller i eksterne faktorer1

otc
otc
Referanser:

1. Determinants of increased caries risk, davies RM. Dent Update 2008; 35: 320-323

 

Mange legemidler kan gi munntørrhet som bivirkning

Munntørrhet medfører økt risiko for karies hos kundene dine. Sannsynligheten for munntørrhet øker hvis kundene bruker flere enn èn type legemidler samtidig.

otc
Referanser:

1. Dawes C. How much saliva is enough for avoidance of xerostomia? Caries res. 2004; 38: 236-240 

 

Høyere fluorkonsentrasjon i tannkrem gir større kariesreduksjon2

Klinisk effekt
wykres

 

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er et legemiddel som er klinisk dokumentert mer effektiv i å forebygge karies enn en vanlig tannkrem.2-6

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta forebygger, stopper og reverserer karies på et tidlig stadie.2-6

 

otc
otc
otc
Indikasjon:  Til forebygging av karies hos voksne og ungdom fra 16 år og oppover, særlig blant pasienter som er utsatt for karies (Koronal og/eller rotkaries)*
  • brukes 3 x daglig i steden for vanlig tannkrem

*indikasjon i henhold til preparatomtale https://www.legemiddelsok.no.

Referanser:

1. Adapted from Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369-374. 2. Baysan el al. caries res 2001; 35:41-46. 3. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75. 4. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216. 5. Ekstrand et al. caries Res 2013;47:391-8.;

 

Ofte stilte spørsmål

Zoom tool

Hvor mye Duraphat 5 mg/g fluortannpasta skal tas på tannbørsten?

otc

Pasientene bør bruke en 2 cm lang stripe Duraphat 5 mg/g tannpasta, 3 ganger daglig.*

Zoom tool

Hvor lenge varer en tube Duraphat 5 mg/g?

Ca. en måned når man følger bruksanvisningene i pakningsvedlegget og bruker en 2 cm lang stripe Duraphat 5 mg/g fluortannpasta, 3 ganger daglig.

Zoom tool

Hvilke størrelser er tilgjengelige på apoteket?

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er tilgjengelig i enkeltpakning på 51 g eller i en praktisk, kostnadsbesparende 3-pakning.

Zoom tool

Hvordan kan jeg identifisere apotekkunder med risiko for karies?

Sjekklisten for Duraphat 5mg/g angir følgende høyrisikogrupper: Kunder som har hatt karies de siste 3 årene, har blottede rotoverflater, har problemer med munnhygienen eller plages av munntørrhet.

Zoom tool

Hva må jeg informere kunden om?

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er godt tolerert av alle pasientgrupper, og det er få rapporter om bivirkninger. Tannpastaen har høyt fluorinnhold, og kunder bør få råd om å unngå for høyt inntak av fluor med følgende forholdsregler: Spytt ut tannpastaen for å unngå å svelge den etter tannpuss og unngå andre fluorkilder når tannpastaen er i bruk.

Zoom tool

Er Duraphat 5 mg/g fluortannpasta verdt de ekstra kostnadene for kundene mine?

Ja. Duraphat 5 mg/g er klinisk bevist å være mer effektiv i å forebygge karies enn en vanlig tannkrem. Denne forebyggende behandlingen kan eliminere behovet for, og kostnaden ved invasiv dental behandling.

* Bruk i henhold til bruksanvisningen.

 

Be om informasjonsbrosjyrer for pasienter til apoteket

 

Kontakt Colgate® på cpno@colpal.com for å få tilsendt gratis informasjonsbrosjyrer for pasienter til apotekgrossisten. Alternativt kan apoteket kontaktes for mer informasjon

otc

Forskrivningsinformasjon

 

 

Produktinformasjon:
 
CF Duraphat «Colgate Palmolive A/S»
Kariesprofylaktikum ATC-nr.: A01A A01
TANNPASTA 5 mg/g: 1ginneh.: Fluor5mg(somnatriumfluorid) tilsv. 5000ppmfluor, natriumbenzoat(E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). Pakninger og priser: reseptpliktig: 51 g kr. 103,20. 3 x 51 g kr. 237,20; reseptfri: pris ikke fastsatt. Basert på SPC godkjent 23.08.2016. (Se www.legemiddelsok.no.)