Vinner kampen mot karies

 

 

 

 

 

Effektiv forebygging for pasienter med økt risiko for karies*

 

 

Nå kan du anbefale Duraphat® 5 mg/g fluortannpasta
til pasientene dine uten behov for resept

I stedet for å skrive ut en resept, kan du nå anbefale pasientene dine å gå til sitt lokale apotek og kjøpe Duraphat 5 mg/g fluortannpasta.

Dette betyr at både tannleger og tannpleiere nå får en sentral rolle i å støtte pasienter med økt risiko for karies ved å anbefale Duraphat 5 mg/g fluortannpasta.

Duraphat
5 mg/g Sodium Fluorid

* Pasienter ≥ 16 år med økt risiko for karies.

 

En rekke kliniske faktorer kan føre til
økt kariesrisiko

Disse faktorene kan ha opphav i munnhelsen, den generelle helsetilstanden eller i eksterne faktorer1

En rekke kliniske faktorer kan føre til økt kariesrisiko
Referanser:

1. Determinants of increased caries risk, davies RM. Dent Update 2008; 35: 320-323


Hvem har økt kariesrisiko?

 

Karies er skade på en tann, forårsaket av dental plakk som omdanner sukker i kostholdet til syre. Dette rammer mennesker i alle aldre og kan føre til ubehag, smerter og tap av tenner.

Pasienter som har opplevd karies i løpet av de 3 siste årene har en økt kariesrisiko. Det er også en rekke andre faktorer som kan gi økt kariesrisiko:

 • Munntørrhet

  MunntørrhetVinner kampen mot karies

  Inntak av en rekke ulike medisiner eller behandling med cellegift kan føre til munntørrhet. Rusmidler, sykdommer og alderdom kan også forårsake tørr munn, som igjen kan øke risikoen for karies.  

 • Cellegift og strålebehandling

  MunntørrhetVinner kampen mot karies

  Cellegift og strålebehandling fører ofte til en reduksjon av spyttproduksjonen, som dermed fører til munntørrhet og økt risiko for karies.

 • Polyfarmasi

  Munntørrhet

  Mer enn 1500 medikamenter har munntørrhet oppført som en bivirkning. 40% av pasienter som inntar konkrete typer medisinering opplever munntørrhet1, som fører til karies. Disse konkrete medisineringene innbefatter antimuskarinika, antipsykotika, antidepressiva, antibiotika, antihistaminer, antidiarrheal / gastrisk medisiner, bronkodilatatorer, diuretika og smertestillende. 

  Polyfarmasi (en blanding av flere typer medisiner) øker kariesrisikoen betydelig og er den mest betydelige årsaken til munntørrhet, 2 og øker risikoen for karies. 

 • Sjögrens syndrom

  Stråle- og cellegift

  Sjögrens er en autoimmun tilstand som kan påvirke de deler av kroppen som produserer væske, slik som i slimhinnene, inkudert saliva i munnhulen. Pasienter med Sjögrens kan også ha andre autoimmune tilstander, slik som revmatisme, leddgikt eller lupus. Disse tilstandene er kjent som sekundære til Sjögrens, men som også kan lede til munntørrhet og økt risiko for karies. 

 • Diabetes

  Diabetes

  Pasienter med diabetes og med svak glykemisk kontroll har ofte høyt blodsukker som også øker risikoen for karies. 

 • Sukkerholdig diett

  Tannregulering

  Hyppig sukkerinntak ved småspising, prossesert mat og sukkerholdige drikker, kan øke risikoen for karies. 

 • Redusert finmotorikk

  Høyt inntak av sukker

  Redusert finmotorikk kan påvirke effekten av den daglige munnhelsen og dermed øke kariesrisikoen. 

  Funksjonshemninger og tilstander som Alzheimers og demens kan også medføre utfordriner med den daglige og regelmessige tannbørstingen.  

 • Alderdom

  Alder

  Standarden på munnhelsen har forbedret seg hos eldre, med tanke på at vi nå i større grad beholder egne tenner livet ut. Dette er gode nyheter, men tenner som har vært gjennom behandling har ofte behov for jevnlig oppfølging og vedlikehold. Å opprettholde god munnhelse kan også by på større utfordringer etter hvert som vi blir eldre, som igjen kan medføre en økt kariesrisiko. For de med pastielle proteser vil det også være en risiko for økt ansamling av plakk på de naturlige tennene, som vil øke risikoen for karies. 

 

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er klinisk bevist å forebygge kaviteter ved å arrestere og reversere primære rot- og tidlige fissurkaries lesjoner²⁻⁵

Klinisk effekt
wykres
wykres
wykres
wykres
wykres
wykres
wykres

*vs. en fluortannpasta med 1100 ppm fluor.
**vs. en vanlig fluortannpasta med 1450 ppm fluor.

Referanser:

1. Tilpasset fra Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369-374.

2. Baysan A et al. Caries Res 2001;35:41-46.

3. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8.

4. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75.

5. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216.

 

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta pasientinformasjonsbrosjyrer til støtte for din anbefaling

Bestill gratis Duraphat 5 mg/g fluortannpasta pasientinformasjonsbrosjyrer

Colgate® Proclub SHOP NORDIC

 

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er nå også

tilgjengelig i 3-pakning

 

Klinisk evidens støtter kontinuerlig bruk av Duraphat 5 mg/g fluortannpasta for å optimalisere forebygging av karies.1-4

Regn ut fra pasientens neste innkallelse for å anbefale nok tuber frem til da.

En tube varer ca. 1 måned.#

Duraphat
5 mg/g Sodium Fluorid

Med denne 3-pakningen kan du sikre dine pasienters behandling i 3 måneder med én praktisk pakning.

Dette kan bli billigere for pasientene dine.

 

Anbefal Duraphat® til pasientene dine,

kjøpes på apotek

 

#Brukes som angitt i preparatomtalen.

Referanser:

1. Baysan et al. Caries Res 2001; 35:41-46.

2. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75.

3. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20.

4. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8.


Produktinformasjon

Forskrivningsinformasjon:


CF Duraphat «Colgate Palmolive A/S»
Kariesprofylaktikum ATC-nr.: A01A A01
TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat (E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). Pakninger og priser: reseptpliktig: 51 g kr. 103,20. 3 x 51 g kr. 237,20; reseptfri: pris ikke fastsatt. Basert på SPC godkjent 23.08.2016. (Se www.legemiddelsok.no.)