Video: Dokumentasjon for Duraphat 5 mg/g tannpasta

 

Se en kort gjennomgang av dokumentasjonen bak effekten av legemiddelet Duraphat 5 mg/g tannkrem.