Vinn kampen mot karies

Vinn kampen
mot karies

Effektiv forebygging for pasienter med økt risiko for karies*

 

Høyfluorid tannkrem er klinisk bevist å være mer effektiv enn en vanlig tannkrem for forebygging av dentalkaries: 1-5

 • 5 mg/g fluortannkrem forebygger hull i tennene ved å arrestere og reversere primære rot- og tidlige fissurkarieslesjoner1,3-5
Duraphat 5000pm

Anbefal Duraphat® - produktet du kjenner og stoler på

 

* Duraphat 5000 ppm high fluoride toothpaste for patients ≥ 16 years and over at increased caries risk.

 

References: 1. Baysan A et al. Caries Res 2001;35:41-46. 2. Biesbrock AR et al. Community Dent Oral Epidemiol 2001;29:382-389. 3. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8. 4. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216. 5. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75.

Duraphat (natriumfluorid), tannpasta 5mg/g

Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). 

Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

 • Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 

 • Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. 

 • Graviditet/Amming: Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. 

 • Bivirkninger: Sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner, brennende følelse i munnen.

 • Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag).

 

Pakninger og priser (AUP): reseptpliktig: 51 g kr. 107,70. 3 x 51 g kr. 250,60. Reseptfri: pris ikke fastsatt. Reseptgruppe C og F. 

For mer informasjon om dosering, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Duraphat SPC, godkjent 20.11.2020

 

.

Diabetes og dentalkaries: Hvordan du kan støtte dine pasienter med diabetes

 

Flere enn noen gang tidligere har diabetes

Diabetes mellitus regnes som det vanligste helseproblemet og påvirker nesten 1 av 11 voksne over hele verden.1 Ifølge FHI er rundt 316 000–345 000 mennesker diagnotisert med diabetes, tilsvarende 5.8-6.4% av befolkningen2

Diabetes mellitus er en kronisk metabolsk lidelse

Diabetes er en tilstand der kroppen enten ikke klarer å produsere insulin (type 1 diabetes) eller insulinet som produseres ikke lenger er like effektivt (type 2 diabetes).3

Diabetes deles inn i to typer:

Type 1 diabetes
 • Insulinavhengig: En autoimmun sykdom (insulinmangel)
 • 10% av alle diabetestilfeller’
Type 2 diabetes
 • Ikke-insulinavhengig (relativ mangel på insulin)
 • 90% av alle diabetestilfeller’

Diabetespasienter er kjent for å ha høyere risiko for tannkaries4

Det er flere faktorer som øker risikoen for tannkaries:5

Høy HbA1c-verdi

Høy HbA1c-verdi, som fører til endringer i den orale biofilmen

Nedsatt pH i spyttet

Nedsatt pH i spyttet
Nedsatt spyttsekresjon

Nedsatt spyttsekresjon

Hyppige mellommåltider

Hyppige mellommåltider

Kosthold med høyt innhold av raffinerte karbohydrater

Kosthold med høyt innhold av raffinerte karbohydrater

.

Vurder dine diabetespasienters kariesrisiko

Holistisk pasientbehandling er basert på tidlig oppdagelse av tannsykdommer, derfor bør vurdering av pasientens kariesrisiko fokusere på å opprettholde helse og bevare tannstrukturen.6 Du kan vurdere å følge 4D-prinsippene fra Caries Care International:7

Fastlå

Fatslå pasientens kariesrisiko ved å kombinere pasientens generelle risikofaktorer og intraorale risikofaktorer

Oppdag

Oppdag og vurder karies stadier og aktivitetBestem

Bestem pasientens kariesrisikostatus / sannsynlighet for at nye karieslesjoner skal utvikle seg eller at nåværende utvikler seg

Gjør

Lag en personlig plan for kariesrisikohåndtering ved å samarbeide med pasienten din

.

Gi støtte til dine pasienter med diabetes

Kariesrisikovurdering for pasienter med diabetes bør fokusere på 3 områder:

Munnhygiene
 • Instruksjon i ekstra grundig plakkfjerning - på grunn av risiko for kariogent plakk
 • Avhengig av fluornivået som er foreskrevet, anbefale å pusse tennene 2 eller 3 ganger daglig8
Kostholdsråd
 • Reduser sukkerinntaket
 • Reduser småspising
 • Bruk sukkerfri tyggegummi
Fluor
 • Øk tilgjengeligheten av fluor i munnen
 • Påfør fluorlakk† 2 eller flere ganger i året8
 • Vurder å anbefale en 5000 ppm fluortannkrem8
 • References

   

  1. “Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030.” Diabetes care vol. 27,5 (2004): 1047-53. doi:10.2337/ diacare.27.5.1047.

  2. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/diabetes/

  3. Wray, L. The diabetic patient and dental treatment: an update. Br Dent J 211, 209–215 (2011). https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2011.724.

  4. Lamster, Ira B et al. “The relationship between oral health and diabetes mellitus.” Journal of the American Dental Association (1939) vol. 139 Suppl (2008): 19S-24S. doi:10.14219/jada.archive.2008.0363.

  5. Almusawi MA, Gosadi I, Abidia R, Almasawi M, Khan HA. Potential risk factors for dental caries in type 2 diabetic patients. Int J Dent Hyg. (2018) 16(4):467–75. doi: 10.1111/idh.12346.

  6. Pitts NB, Ekstrand KR: International Caries Detection and Assessment System (ICDAS)

  7. International Caries Classification and Management System (ICCMS)-methods for staging of the caries process and enabling dentists to manage caries. Community Dent Oral Epidemiol 2013, 41:e41-e52

  8. Delivering better oral health – An evidence based toolkit for prevention’, Version 4, Office for Health Improvement and Disparities, Department of Health and Social Care, NHS England, and NHS Improvement, 2021.