vinn

Vinn kampen

mot karies

Colgate® Duraphat®

.

Effektiv forebygging for pasienter med økt risiko for karies*^

 

 • Duraphat 5 mg/g fluortannkrem forebygger hull i tennene ved å arrestere og reversere primære rot- og tidlige fissurkarieslesjoner 2-5
Colgate® Duraphat® Fluoride Toothpaste

5000 ppm fluorid

 

Det er et spørsmål om smak.....

Styrket egenoppfølging hos pasienter med økt risiko for karies

 

Procent Cirkel

av forbrukere sier seg enig i at smak er en viktig faktor ved bruk av tannkrem^^

Procent Cirkel

av pasientene ville foretrekke å bruke Duraphat 5 mg/g tannpasta om den ble skrevet ut fortløpende †,**,6

Procent Cirkel

av pasientene foretrekker å pusse med Duraphat 5 mg/g **,6

 

Å anbefale et produkt med foretrukket smak,

kan være viktig for å styrke pasientens egenoppfølging

 

 

Egenoppfølging er viktig for å fremme pasientens bruk av legemidler

 

 

Egenoppfølging er en aktiv handlemåte hvor din pasient tar del i egen behandling og bestemmer når og om han eller hun skal følge dine råd og instruksjoner7

 • Referanser

   

   

  * Colgate Duraphat 5000 ppm high fluoride toothpaste for patients ≥ 16 years and over at increased caries risk.

  ^ Colgate Duraphat 2800 ppm high fluoride toothpaste for patients ≥ 10 years and over at increased caries risk.

  # vs a regular fluoride toothpaste with 1100 ppm fluoride.

  ** Compared to generic 5000 ppm high fluoride toothpaste.

  ^^ Colgate UK Consumer Survey on Cosmetic Toothpaste. 504 participants. Feb 2020.

  † for 4 weeks or more.

  *** These five therapeutic areas include asthma, type 2 diabetes, hypertension, schizophrenia and statins for primary prevention and secondary prevention of cardiovascular diseases.

  †† Usage as according to the summary of product characteristics.

  & YouGov Omnibus for Colgate® UK, data on file June 2015. Claim applies only to the Colgate® brand.

  1 Biesbrock AR, Gerlach RW, Bollmer BW, Faller RV, Jacobs SA, Bartizek RD: Relative anti-caries efficacy of 1100, 1700, 2200, and 2800 ppm fluoride ion in a sodium fluoride dentifrice over 1 year. Community Dent Oral Epidemiol 29 (2001),382-389.

  2 Baysan A, Lynch E, Ellwood R, Davies R, Petersson L, Borsboom P: Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5000 and 1100 ppm fluoride. Caries Res. 35 (2001), 41-46

  3 Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B, Twetman S, Qvist V, Ellwood RP: A randomized clinical trial of the anti-caries efficacy of 5000 compared to 1450 ppm fluoridated toothpaste on root caries lesions in elderly disabled nursing home residents. Caries Res 47 (2013), 391-398

  4 Schirrmeister JF, Gebrande J, Altenburger MJ, Hellwig E: Effect of dentifrice containing 5000 ppm fluoride on non-cavitated fissure carious lesions in vivo after 2 weeks. Am J Dent 20 (2007), 212-216.

  5 Ekstrand KR, Ekstrand ML, Lykkeaa J, Bardow A, Twetman S: Whole-saliva fluoride levels and saturation indices in people aged 65+ during use of four different toothpaste regimens. Caries Res 49 (2015), 489-498

  Data on file. Preference Survey. January 2020 (n=82).

  7 https://www.podiatrytoday.com/blogged/what-difference-between-adherence-versus-compliance-patient-behavior

  8 US Surgeon General Koop CE. Keynote address. In: Improving Medication Compliance. Proceedings of a Symposium. Reston, Va. National Pharmaceutical Council. 1985.

  9 Dept. Health and Rt. Hon. Earl Howe. 8 August 2011. Action on medicine wastage and improving medicine use. https://www.gov.uk/government/news/action-on-medicine-wastage-and-improving-medicine-use

  10 Evaluation of the scale, cause and costs of waste medicine. Final report. York health Economics Consortium and School of Pharmacy, University of London. November 2010.

   

   

   

 • Forskrivningsinformasjon

   

  TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat (E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag).